Project

Studie van humane lymfoïde cel ontwikkeling met behulp van genetisch gemodificeerde embryonale stamcellen en geïnduceerde pluripotente stamcellen van immuundeficiënte patiënten