Project

Evaluatie en waardering van de archeologische sites Rooiveld-Papevijvers Oostkamp (West-Vlaanderen)

Code
110H4508
Looptijd
01-07-2008 → 30-11-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant
  • Archaeology of foods and diets
  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Etnoarchaeology
  • Geoarchaeology
  • Historical archaeology
  • Landscape archaeology
  • Material culture studies
  • Prehistoric archaeology
  • Protohistoric archaeology
  • Settlement archaeology
  • Development of methods and techniques
  • Methods in archaeology
Trefwoorden
waarderend onderzoek inventarisatie archeologie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een inventaris te maken van de archeologische kennis van een gebied dat voor herbebossing in aanmerking komt. Gekoppeld hieraan worden een aantal archeologische sites en/of sporen d.m.v. proefsleuven onderzocht op hun gaafheid in functie van een aangepast beheer in eht kader van de herbebossing.