Project

quantum dots als luminescente labels voor multi-mycotoxine detectie

Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Physical chemistry
  • Theoretical and computational chemistry
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
quantum dots mycotoxine multiassay labels
 
Projectomschrijving

quantum dots zijn anorganische luminescente nanokristallen die een intense en stabiele luminescentie vertonen afhankelijk van hun grootte. dit laat toe om verschillende partikels bij één golflengte te exciteren met emissie bij multipele golflengten. in het geval van mycotoxineanalyse is het belangrijk om verschillende toxines in één staal samen te kunnen detecteren bij lage concentraties. quantum dot gebasseerde immunochemische sneltesten voor gevoelige simultane mycotoxinedetectie zullen ontwikkeld worden.