Project

HiPEAC: High Performance and Embedded Architecture and Compilation

Acroniem
HIPEAC5
Code
41I04517
Looptijd
01-12-2017 → 28-02-2020
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Computer architecture and organisation
Trefwoorden
compilation Architectuur
 
Projectomschrijving

HiPEAC is een coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA) die beoogt de Europese academische en industriële onderzoeks- en innovatiegemeenschappen in computersystemen te structureren en te verbinden (i) door het industriële lidmaatschap te vergroten, (ii) door de Europese innovatiegemeenschap te integreren, (iii) door activiteiten te organiseren om de onderzoeks- en innovatiegemeenschappen met elkaar te verbinden, (iv) door samenwerkingen te stimuleren, (v) door een visiedocument over de toekomst van computersystemen in Europa te produceren, en (vi) door de onderzoeksresultaten in en buiten de Europese Unie professioneel te verspreiden gemeenschap van computersystemen. De HiPEAC CSA is bedoeld als de voortzetting van vier succesvolle netwerken met dezelfde naam (HiPEAC1-4). HiPEAC zal gebruik maken van de bestaande gemeenschap, de expertise en de reeks instrumenten die sinds 2004 zijn ontwikkeld en werken aan de volgende doelstellingen: structurering en verbinding van de Europese gemeenschap van computersystemen, sectoroverschrijdend industrieel platform bouwen, bouwen aan een community en overleg, clustering van gerelateerde onderzoeks- en innovatieprojecten en roadmapping voor toekomstige onderzoeks- en innovatieagenda's. De algemene aanpak van de HiPEAC CSA is dat het alle actoren en belanghebbenden in de gemeenschap van computersystemen - met name door de EU gefinancierde projecten, het mkb en de innovatiegemeenschap - bij elkaar wil brengen in één goed beheerde structuur waar ze kunnen communiceren, verspreiden / deel informatie, draag kennis / technologie over, wissel menselijke hulpbronnen uit, denk na over toekomstige uitdagingen, experimenteer met ideeën om de gemeenschap te versterken, enz. De HiPEAC CSA zal haar leden en projecten ondersteunen met taken die te moeilijk / complex zijn om individueel uit te voeren: visie bouwen, professionele communicatie, werving, event management op Europees niveau. Door dergelijke diensten aan te bieden, wordt een last weggenomen van de projecten en leden. Ze kunnen zich dan concentreren op de inhoud en de impact van hun inspanningen wordt versterkt.