Project

Holistische analyse van het potentieel van inheemse regenwormen soorten voor vermicomposting en het verbeteren van bodem- en gewasgezondheid in Ethiopië

Code
01W07718
Looptijd
01-10-2018 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
vermicomposting regenwormen bodem- en gewasgezondheid
 
Projectomschrijving

Het project begroot de beschikbaarheid van lokale afvalstromen, de groeicondities van inheemse regenwormsoorten en hun efficiëntie in decompositie in Ethiopië. De kwaliteit en impact van de vermicomposten als biomeststof en als biocontrole middel zal verder worden begroot onder labo en veldomstandigheden met tomaat als testgewas. De gegenereerde kennis en vaardigheden zullen voedselzekerheid en inkomen van kleinschalige landbouwers verhogen.