Project

Vlaanderen-UNIDO Onderzoeksnetwerk voor de risicobeoordeling van GMO's

Looptijd
01-01-2009 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Scientific computing
  • Bioinformatics and computational biology
 • Medical and health sciences
  • Bioinformatics and computational biology
  • Bioinformatics and computational biology
  • Public health care
  • Public health services
  • Bioinformatics and computational biology
 • Engineering and technology
  • Scientific computing
Trefwoorden
risico-analyse plantenbiotechnologie bioveiligheid
 
Projectomschrijving

Risico-analyse vormt de basis voor risicomanagement en besluitvorming. Er is dringend nood aan het ontwikkelen van software die toelaat om op een begrijpelijke en systematische manier het mogelijke risico dat een GMO- vrijstelling met zich meebrengt te analyseren. Deze software zal invoer en analyse van relevante data toelaten, en karakterisering en evaluatie van risico’s bewerkstelligen via decision-tree computer algoritmes.