Project

Humanitaire netwerken plannen onder onzekerheid: Palestina als een case study

Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Statistics and numerical methods
  • Social sciences
    • Applied economics
    • Economic development, innovation, technological change and growth
Trefwoorden
Planning van humanitaire netwerken Discrete gebeurtenis simulatiemodellen
 
Projectomschrijving

De uitdaging waarmee humanitaire organisaties en andere hulporganisaties op het gebied van gewapende conflicten worden geconfronteerd, zijn de onvoorspelbare gebeurtenissen die van invloed zijn op de levering van hulpgoederen aan getroffen mensen in de kortst mogelijke tijd met de minste hoeveelheid middelen. In het geval van het Palestijns-Israëlische conflict is de belangrijkste bron van onzekerheid die het aanbod van hulpgoederen beperkt, de meerdere kruispunten. Dit project heeft tot doel kwantitatieve en simulatiemodellen te ontwikkelen waarmee planners de stroom hulpgoederen in een humanitair land kunnen optimaliseren. netwerk op een manier die het mogelijk maakt om hulpoperaties efficiënt af te ronden, rekening houdend met congestie-effecten en onzekerheid in de vraag.