Project

SOCPREV

Acroniem
SOCPREV
Code
12G02416
Looptijd
15-12-2015 → 31-01-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
drugs
 
Projectomschrijving

De doelstellingen van deze studie zijn tweevoudig:

A. Opstellen van een overzicht met (inter)nationale best practices en evaluatieprincipes rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit.

  • Creeren van een inventaris met best practices rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde criminaliteit, met aandacht voor economisch compulsieve en systemische criminaliteit in het bijzonder.
  • lnschatten van de relatie tussen daders en socio-demografische variabelen en de effectiviteit van sociale preventieprogramma's gericht op druggerelateerde criminaliteit.
  • Beoordelen van de relatieve kosteneffectiviteit van de bestudeerde sociale preventieprogramma's gericht op druggerelateerde criminaliteit.
  • Beschrijven van de algemene evaluatieprincipes van sociale preventieprogramma's gericht op druggerelateerde criminaliteit, in het bijzonder economisch compulsieve en systemische criminaliteit.

B. Empirisch analyseren van de bestaande Belgische projecten en voorzien in richtlijnen rond het monitoren en evalueren van sociale preventieprogramma's gericht op druggerelateerde criminaliteit, in het bijzonder economisch compulsieve en systemische criminaliteit.