Project

Waterkrachtinfrastructuur in bovenloop Andes: Combinatie van waarnemingen en teledetectie om de milieueffecten te analyseren

Acroniem
HydroCORE
Code
41D04523
Looptijd
01-07-2023 → 30-06-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
    • Environmental impact and risk assessment
    • Environmental monitoring
Trefwoorden
waterkracht impact zoetwater Remote sensing Hydrologie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Waterkracht is een populair alternatief voor het verbranden van fossiele brandstoffen, vooral in het stroomgebied van de Amazone. Geen enkele waterkrachtinstallatie is echter zonder enige impact op het milieu. Door een rivier af te dammen, treden er aanzienlijke veranderingen op in de hydrologische connectiviteit, die weerspiegelen in de morfologische toestand en de fysisch-chemische omstandigheden van de rivier. Bovendien hebben de daaruit voortvloeiende veranderingen in de structuur en het functioneren van de aquatische gemeenschap de neiging verschillende ecosysteemdiensten negatief te beïnvloeden, waardoor lokale samenlevingen in gevaar komen en het doel van duurzame ontwikkeling wordt ondermijnd. Verschillende kwalitatieve mondiale beoordelingen hebben zeker bijgedragen aan het illustreren van kansen en bedreigingen, maar zijn er niet in geslaagd verenigbaar te zijn met lokale beheersbehoeften en ecologische perspectieven. Daarom is het doel van dit onderzoek het monitoren, analyseren, evalueren en illustreren van de impact van reservoirgebaseerde waterkrachtinfrastructuur op de morfologie, hydrologie en kwaliteit van de bovenloop van de Andes in het Amazonestroomgebied door het combineren van (i) teledetectie, (ii) procesgebaseerde hydrologische modellering en (iii) beoordeling van de waterkwaliteit op basis van veldcampagnes met een hoge temporele resolutie. Extra aandacht wordt besteed aan de interactie met klimaatverandering, inclusief de bijdrage via de uitstoot van broeikasgassen (veldmetingen) en de uitdagingen onder toekomstige klimaatomstandigheden (modellering). Om dit te doen wordt het stroomgebied van de Paute (Ecuador) geselecteerd als studiegebied om (i) de lokale gegevensschaarste te overwinnen, (ii) een protocol te ontwikkelen voor het evalueren van soortgelijke systemen en (iii) het unieke karakter van deze bovenwaterecosystemen te behouden. Projectactiviteiten en verkregen resultaten zullen openbaar toegankelijk zijn en voortdurend online en persoonlijk worden verspreid. Als zodanig zal dit onderzoek het lokale en mondiale inzicht in de milieueffecten van waterkrachtinstallaties op reservoirs vergroten en deze verminderen.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent is de gastinstelling van het HydroCORE project en heeft een sterke samenwerkingsovereenkomst met de Universidad de Cuenca in Ecuador. De Universiteit Gent ondersteunt de wetenschappelijke taken met financiële middelen en waardevolle in-house ervaring voor de voltooiing van het project, aangevuld met training voor bijkomende carrièreontwikkeling.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.