Project

Waterkrachtinfrastructuur in de bovenlopen in de Andes: Combinatie van waarnemingen en teledetectie om de milieu-impact te analyseren

Acroniem
HydroCORE
Code
41D04523
Looptijd
01-07-2023 → 30-06-2026
Financiering
Europese middelen: divers
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
    • Environmental impact and risk assessment
    • Environmental monitoring
Trefwoorden
waterkracht impact zoetwater Remote sensing Hydrologie
 
Projectomschrijving

Elektriciteit via waterkracht is een populair alternatief voor het verbranden van fossiele brandstoffen, zo ook in het stroomgebied van de Amazone. Echter, geen enkele waterkrachtinstallatie is zonder enige impact op het milieu. Door een rivier af te dammen, treden er significante veranderingen op in de hydrologische connectiviteit, die doorwerken op de morfologische toestand en op de fysisch-chemische omstandigheden van de rivier. Bovendien hebben de daaruit voortvloeiende veranderingen in de structuur en het functioneren van de aquatische gemeenschap de neiging om verschillende ecosysteemdiensten negatief te beïnvloeden, lokale gemeenschappen in gevaar te brengen en het streven naar duurzame ontwikkeling te ondermijnen. Verschillende kwalitatieve globale analyses hebben zeker geholpen bij het aantonen van kansen en bedreigingen, maar zijn niet verenigbaar met lokale beheersbehoeften en ecologische perspectieven. Daarom is het doel van dit onderzoek het monitoren, analyseren, evalueren en aantonen van de effecten van stuwmeer-gebaseerde waterkrachtinfrastructuur op de morfologie, hydrologie en kwaliteit van de bovenloop in de Andes, behorend tot het stroomgebied van de Amazone door het combineren van (i) teledetectie, (ii) procesgebaseerde hydrologische modellering en (iii) waterkwaliteitsbeoordeling op basis van veldcampagnes met een hoge temporele resolutie. Extra aandacht gaat uit naar de interactie met klimaatverandering, inclusief de bijdrage door de uitstoot van broeikasgassen (veldmetingen) en de uitdagingen onder toekomstige klimaatomstandigheden (modellering). Om dit uit te voeren, is het stroomgebied van de Paute (Ecuador) geselecteerd als studiegebied om (i) de lokale gegevensschaarste te overwinnen, (ii) een protocol te ontwikkelen voor het evalueren van vergelijkbare systemen en (iii) het unieke karakter van deze bovenloopecosystemen behouden. Projectactiviteiten en behaalde resultaten zullen openbaar toegankelijk worden gemaakt en continu online en persoonlijk worden verspreid. Bijgevolg zal dit onderzoek lokaal en mondiaal bijdragen aan het inzicht in en vermindering van de milieueffecten die samenhangen met stuwmeer-gebaseerde waterkrachtinstallaties.