Project

Collectieve respons van individueel gedrag in groepen en ecosystemen (CRIB)

Code
12H00116W
Looptijd
01-12-2016 → 30-11-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Climate change
  • Global ecology
  • Terrestrial ecology
 • Agricultural and food sciences
  • Forest protection
  • Forestry management and modelling
Trefwoorden
ecosystemen
 
Projectomschrijving

Het ontwikkelen van een geïntegreerde benadering om de respons en robuustheid van ecosystemen te bestuderen in een context van global change. De algemene uitdaging van elke ecosysteem-modelleerder, namelijk het opschalen van individu naar ecosysteem, wordt in dit project als een opportuniteit voor innovatie beschouwd. Het doel is om theoretische en numerieke tools te ontwikkelen om data te analyseren en om te voorspellen hoe biologische systemen reageren en zich aanpassen aan externe verstoringen. Het beschrijven van 'leiderloos' collectief gedrag kan niet enkel aan de hand van correlaties gebeuren. Een reactief systeem moet in staat zijn om informatie te propageren doorheen de groep. De tools zullen in dit project zowel voor homogene als heterogene systemen worden ontwikkeld.