Project

Het uitrollen van een interventie ter bevordering van gezonde slaap bij jongeren uit het beroepsonderwijs via een participatieve aanpak

Code
G089723N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
    • Public health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
artrogene spierreacties
 
Projectomschrijving

Hoewel de prevalentie van slaaptekort hoog is bij alle adolescenten, is de situatie nog zorgelijker bij adolescenten uit het beroepsonderwijs. Daardoor hebben zij een grotere kans om negatieve gezondheidsgevolgen te ontwikkelen, waardoor interventies ter bevordering van gezonde slaap zich specifiek zouden moeten richten op hen. In een pilootstudie hebben we een interventie voor en door beroepsleerlingen ontwikkeld aan de hand van een intensieve participatieve aanpak. De adolescenten werden doorheen het ganse onderzoeksproces actief betrokken als medebeslissers. Afgaand op het preliminaire bewijs concludeerden we dat zowel de participatieve aanpak als de ontwikkelde interventie veelbelovend zijn voor verdere projecten. Participatief ontwikkelde interventies zijn echter lokaal van aard en niet zomaar te implementeren in andere beroepsscholen. Het "cascade model” stelt daarom voor dat een lokaal ontwikkelde interventie uitgerold kan worden naar andere scholen als het daar wordt aangepast aan de noden van die school. Dit veronderstelt opnieuw het gebruik van een participatieve aanpak, maar in een kortere tijd en met minder middelen. Dit zeer innovatief project zal dus via een participatieve aanpak de bestaande interventie uitrollen naar andere beroepsscholen. Een effectevaluatie (op slaap en gerelateerde factoren) en procesevaluatie zal uitgevoerd worden via een geclusterde gerandomiseerde gecontroleerde trial waarbij kwantitatieve en kwalitatieve methoden gebruikt worden.