Project

Het verleden in het heden: Een multimethodologische studie naar de rol van het koloniale verleden in de hedendaagse representatie van Afrika in de Belgische gedrukte pers en omgekeerd.