Project

Karakterisering en evolutie van psychotrope en medicinale ergot alkaloïden in Afrikaanse soorten van het genus Ipomoea (Convolvulaceae)