Project

Effect van klimaatslimme bodembeheerspraktijken op de huidige en toekomstige maïsproductie in Uganda

Code
01W02323
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2028
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Climate change
    • Land capability and soil degradation
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural hydrology
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
Maïs bodembeheer klimaatverandering klimaatslimme landbouw waterhuishouding
 
Projectomschrijving

Maïsopbrengst onder regengevoede kleinschalige landbouw in Oeganda blijft zeer laag vergeleken met deze onderzoekers bereikt. De studie zal de impact van klimaatslimme bodembeheerspraktijken op de bodemwaterhuishouding en maïsopbrengst beoordelen via veldexperimenten in Living Labs, en een computersimulatiemodel opstellen om aan de hand van bekomen data de respons van maïsopbrengst op deze praktijken te simuleren en te voorspellen onder verschillende klimaatscenario‘s.