Project

Bepaling van de besmettingsgraad van Toxoplasmose in de Belgische landbouwbedrijven

Code
35IG8907
Looptijd
01-08-2007 → 31-07-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
Toxoplasmose
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt het in kaart brengen van de prevalentie van Toxoplasmose, i.h.b. bij varkens en schapen, daar deze dieren zeer vatbaar zijn voor infectie met de parasiet. In het eerste luik van de studie zullen biggen en lammeren experimenteel geïnfecteerd worden om positieve controles (serologisch en weefsel) te generen. Hiermee zullen serologische detectietechnieken op punt gesteld worden zoals een ELISA en een gemodificeerde agglutinatietest. Naast antigenspecifieke antilichaamrespons zal ook gekeken worden naar antigenspecifieke inductie van cytokines. Anderzijds zal ook nagegaan worden of infectieuze parasieten kunnen worden aangetroffen in het spierweefsel van deze geïnfecteerde dieren. De isolatiemethode voor weefselcysten zal hier in de eerste plaats verfijnd worden om een betere aanzuivering van cysten te bekomen.