Project

PhD-trainingsnetwerk over duurzame, betrouwbare en duurzame structuren met door alkali geactiveerde materialen

Acroniem
DuRSAAM
Code
41U05618
Looptijd
01-11-2018 → 28-02-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Sustainable buildings and cities
Trefwoorden
duurzaamheid
Overige informatie
 
Projectomschrijving

DuRSAAM is een gezamenlijk doctoraatsraamwerk dat een kritische massa van experts creëert die bekwaam zijn in innovatief alkaligeactiveerd materiaal (AAM) beton, als een essentiële ontsluitende technologie voor een duurzame en veerkrachtige gebouwde omgeving. AAM-technologie presenteert een nieuwe generatie materialen, ideaal ontworpen om te beantwoorden aan de behoefte aan efficiëntere, duurzamere, milieuvriendelijkere en betrouwbaardere constructies, en waarbij bijproducten als grondstoffen worden gebruikt. Modern beton wordt geproduceerd met een lage CO2-voetafdruk (CO2-uitstoot verminderd met 80%), lager energieverbruik en verminderd gebruik van primaire hulpbronnen (> 1,5 ton grondstoffen worden gewonnen per ton Portlandcementklinker; dit wordt verminderd met> 60%) , en met een adresseerbare markt voor AAM-bindmiddelen van 5 B € / jr. DuRSAAM beantwoordt aan de onbeantwoorde eisen van de industrie, om opkomende AAM-technologie mogelijk te maken voor voortdurende markttoegang en om haar potentieel in de samenleving te ontsluiten.
Het consortium brengt 7 academische en 15 niet-academische partners samen om uit te blinken in de wetenschappelijke ontwikkeling en exploitatie van AAM-beton, waarbij het ontwerp, de modellering en de praktijk verder gaan dan de state-of-the-art. Het heeft een unieke focus op: (1) de bezorgdheid van gebruikers en ingenieurs van vandaag dat de duurzaamheid en duurzaamheid van AAM-beton nog onvoldoende gekwantificeerd is; en (2) het voorzien in een AAM-technologie voor het herstel van constructies om te voldoen aan de groeiende vraag naar renovatie, die parallel met AAM moet worden ontwikkeld voor nieuwe betonconstructies.
Het netwerk zal wereldwijd toonaangevende training op dit multidisciplinaire gebied aanbieden door middel van 13 doctoraten in onderling samenhangende aspecten van AAM-beton, vezelversterkt hoogwaardig beton en met textiel versterkte mortel, evenals duurzaamheidsbeoordeling. De resultaten zullen een rol spelen bij het realiseren van een duurzame toekomst in de Europese bouwsector, die in toenemende mate wordt gedreven door de groeiende vraag naar duurzame maar toch kosteneffectieve oplossingen, waardoor meer aandacht wordt besteed aan betrouwbare en uitgebreide eco-efficiënte materiaaltechnologieën zoals AAM.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.