Project

WaMIP - Economisch/technische haalbaarheidsstudie om pesticidente meten via een MIP-gebaseerde sensor bij groentenverwerkende bedrijven