Project

Waterbouwkundige aspecten bij de bouw van offshore windparken

Code
3F000203
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2008
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
windpark offshore windenergie fysische golfgoot waterbouwkunde erosie experimentele proeven
 
Projectomschrijving

Om de vooropgestelde eisen betreffende hernieuwbare energie te halen, dient er in de toekomst een groot deel energie gewonnen te worden uit offshore windparken. Omwille van voornamelijk energetische aspecten dienen deze parken steeds verder offshore te worden geplaatst. Bij de bouw van dergelijke parken treden heel wat problemen op. Onderhavig projectvoorstel omvat enerzijds een deskstudie naar voornoemde problemen en anderzijds en experimentele studie naar één specifiek probleem, nl. de erosie van het bodemmateriaal omheen de fundering van de windmolens.