Project

Trp-IBD: Tryptofaan voor aanhoudende vermoeidheid in rust Inflammatory Bowel Disease: een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische proef