Project

Aanpassing van Figuig Oasis aan klimaatverandering door gecombineerd beheer van oppervlakte- en grondwater