Project

Voorbereiding, stabilisatie, karakterisering en toepassing van food grade dubbele emulsies