Project

Inhibitie van HIV-replicatie

Code
120C7907
Looptijd
01-01-2007 → 29-02-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
HIV replicatie
 
Projectomschrijving

Behandeling van infectie door het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) heeft de morbiditeit en mortaliteit van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) tijdens de laatste jaren verminderd, maar resistentie aan de bestaande medicatie is een toenemend probleem. Nieuwe strategieën zijn nodig om het HIV op verschillende manieren aan te pakken om escape aan de behandeling te voorkomen. Om dit te bereiken, dient fundamenteel onderzoek verricht te worden om de medicatie, die gericht is tegen "klassieke" virale enzymen, efficiënter te gebruiken, maar ook dient er gezocht worden naar nieuwe targets, gebruikmakend van moleculair-biologische en immunologische benaderingswijzen. Wij zullen onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om de HIV-replicatie te inhiberen door gebruik te maken van de volgende strategieën: 1. Ontwikkeling van geavanceerde bio-informatica om virale escape onder medicatie- en immune druk te voorspellen en tegen te gaan. 2. Vinden van nieuwe drugtargets, die niet zouden lijden aan kruisresistentie voor de huidige drugs. 3. Verfijning van de RNA-interferentie (RNAi)-technologie om escape te voorkomen. 4. De mogelijkheid van "autologe" immunotherapie onderzoeken, gebaseerd op transfectie van dendritische cellen (DC) en andere antigenpresenterende cellen (APC) met HIV-afgeleid boodschapper RNA (mRNA). 5. Ontwikkeling van een geschikt klein diermodel om deze nieuwe benaderingen in vivo uit te testen.