Project

Integratie van isotopen technieken met Bayesian modellering voor een betere beoordeling en beheer van de mondiale sedimentatieproblemen (IMIXSED)

Acroniem
IMIXSED
Code
41F01215
Looptijd
01-07-2015 → 30-06-2017
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
globale sedimentatie problemen
 
Projectomschrijving

  Aanslibbing van de rivier kanalen, meren en De meren vormen een geloofwaardige dreiging om stroomgebied ecosysteem dienstverlening en water veiligheid. River slib afkomstig ; in het stroomgebied en de primaire driver voor de beschikbaarstelling en translocatie stroomafwaarts is de landbouw, waar het verlies van de bodem van de pistes bedreigt voedselzekerheid. Kennis van sediment bron, overdracht en verblijftijd dynamiek is van cruciaal belang om het management te informeren voor toekomstige voedsel en water veiligheid en cutting edge nucleaire technieken zijn ontwikkeld in een gezamenlijke VN-Voedsel- en Landbouworganisatie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie Coordinated Research Program aan rivierslib traceren om de bron.