Project

Het ontwerp van duurzame samenwerkingen tussen ziekenhuizen

Code
G044523N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Production and service management
    • Game theory and bargaining theory
    • Mathematical methods, programming models, mathematical and simulation modelling
  • Medical and health sciences
    • Hospital science and management
Trefwoorden
planning van middelen
 
Projectomschrijving

G049523NBij het opzetten van een samenwerking slagen ziekenhuizen er doorgaans niet in om hun performantie te verbeteren vanwege een gebrek aan integratie van klinische diensten en hulpmiddelenbeheer. In deze studie beogen we ontwikkeling van een speltheoretisch mechanisme om onderhandelingen tussen twee ziekenhuisentiteiten te vergemakkelijken, leidend tot een duurzame samenwerking terwijl het maatschappelijk welzijn wordt gemaximaliseerd. De voorgestelde aanpak vergroot niet alleen een efficiënte besluitvorming, maar is ook effectiever in het vinden van stabiele overeenkomsten, rekening houdend met individuele doelstellingen van betrokken partijen. Het ontwerp van het mechanisme is gebaseerd op integratie van robuuste strategische case-mix beslissingen en operationele inzet van de belangrijkste medische hulpmiddelen in het operatiekwartier en van bedden in individuele ziekenhuisafdelingen, zodat evaluatie van beleidsbeslissingen mogelijk wordt gemaakt op basis van operationele performantie en risico. Het ontwikkelde raamwerk is geïnspireerd op geobserveerde drijfveren van samenwerking in de praktijk en wordt gebruikt om de voordelen te bestuderen van allianties met een variabele mate van samenwerking betreffende bereidheid tot samenwerking, centralisatie en scala aan betrokken activiteiten.