Project

BioMedAqu: Aquacultuur ontmoet biogeneeskunde: Innovatie in onderzoek naar de gezondheid van het skelet

Code
01IT0821
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary developmental biology
Trefwoorden
Aquacultuur skelet anomalieën D. rerio O. latipes vis voeding kunstmatige intelligentie osteopathologie proteomica epigenetica biomechanica evolutie misvorming vergelijkende biologie Metabolisme
 
Projectomschrijving

Skeletafwijkingen bij gekweekte vis zijn een voortdurend probleem voor de wereldwijde aquacultuur, met gevolgen voor het welzijn, de prestaties en de productkwaliteit van de vis. Aquacultuuronderzoek heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verminderen van de incidentie van misvormingen, maar nieuwe soorten, intensievere productie, de verdoemde steriele vis, delicate vroege levensstadia en nieuwe visvoederingrediënten vormen een voortdurende uitdaging. Het gebruik van de zebravis (Danio rerio) en de medaka (Oryzias latipes) als model voor onderzoek naar menselijke skeletaandoeningen zoals osteoporose, osteopetrosis en degeneratieve gewrichtsaandoeningen neemt toe, maar hun potentieel als model voor gekweekte vis is nog onvoldoende onderzocht. Deze modellen bieden de mogelijkheid om diepere inzichten te verwerven in de fundamentele mechanismen die skeletmisvormingen kunnen veroorzaken bij de mens en bij gekweekte vis. Een kader voor
communicatie en wetenschappelijke uitwisseling tussen de aquacultuursector en de biomedische sector zou alle belanghebbenden ten goede komen en het wetenschappelijk inzicht in het probleem bevorderen. Wij stellen een gezamenlijk intersectoraal opleidingsnetwerk voor om de mobiliteit en zichtbaarheid van wetenschappers tussen aquacultuuronderzoek en de biomedische sector te vergroten door gebruik te maken van kleine vismodellen. De voorgestelde ESR-programma's zullen jonge onderzoekers op het gebied van skeletbiologie een loopbaan bieden door middel van internationale en multidisciplinaire opleiding inzake innovatieve moleculaire, histologische, biochemische en celcultuurmethodologieën die voor beide sectoren relevant zijn. Het netwerk verenigt belanghebbenden van 7 Europese universiteiten, een Amerikaans onderzoekziekenhuis en één biologisch instituut. Commerciële belangen worden vertegenwoordigd door twee economische departementen, een aquacultuur- en een groot visvoer
productiebedrijf. Deze structuur maakt de doorstroming van informatie en mensen mogelijk tussen de biomedische en de aquacultuursector, en tussen de academische en de toegepaste sector, en komt zo tegemoet aan verschillende doelstellingen van de Europa 2020-strategie en zorgt voor een directe route van kennis naar toepassing.