Project

Een privaatrechtelijke, rechtvergelijkende studie in China en Europa van legimiteit en effectiviteit van arbitrageovereenkomsten in electronische handelscontracten

Code
01SC1915
Looptijd
16-02-2015 → 31-10-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
e-contracten arbitrage Europees privaatrecht openbare orde rechtsvergelijking
 
Projectomschrijving

Het onderzoek betreft de studie van de rechtsvragen die opduiken naar aanleiding van het beroep dat de partijen (willen) doen op arbitrage voor het beslechten van geschillen inzake electronische handelscontracten. Het onderzoek zal daartoe focussen op de geldigheidsvereisten van dergelijke arbitrageovereenkomst en ingaan op de bepalingen van openbare orde waarbinnen op dergelijke overeenkomsten kan worden beroep gedaan. Het zal daartoe ook ingaan op een aantal fundamentele principes die aan de basis liggen van het arbitragerecht en deze evalueren in het licht van de vaak automatische en ondoordachte manier waarop e-contracten worden gesloten.