Project

Holistische bepaling van de performantie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met betrekking tot VOCs in de binnenlucht.

Code
01CD4122
Looptijd
01-06-2023 → 30-06-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Building physics
    • Energy in buildings and built environments
Trefwoorden
Gezondheids- versus energiebesparingen VOC- en IAQ-modellering Vraaggestuurde ventilatie
 
Projectomschrijving

De binnenlucht die we dagelijks inademen bevat meer dan alleen de zuurstof die we nodig hebben, de lucht is vervuild door mensen en hun activiteiten, meubels en bouwmaterialen. Een groep verontreinigende stoffen zijn vluchtige organische stoffen (VOS) en worden voornamelijk uitgestoten door bouwmaterialen. Wanneer de blootstelling aan VOS te hoog wordt, zijn er aanzienlijke gezondheidsrisico's (kanker, niet-erfelijke astma, ...).

Tegenwoordig zijn gebouwen uitgerust met een ventilatiesysteem om ervoor te zorgen dat de binnenlucht aangenaam en gezond blijft zonder te veel energie te verliezen. De nieuwe generatie ventilatiesystemen, Demand Controlled Ventilation (DCV), kan nog meer energie besparen door alleen verse lucht toe te voeren wanneer dat nodig is op basis van CO2- en vochtigheidsmetingen. In deze systemen kan de continue emissie van VOS een probleem zijn, omdat de lucht niet continu wordt vernieuwd en dus VOS zich kunnen ophopen tot hoge concentraties.

Om te weten of een bepaald ventilatiesysteem of systeemcontrole de binnenlucht gezond kan houden, is een methode nodig om DCV-systemen te beoordelen. In deze methode moeten op basis van dynamische simulaties de CO2-, vochtigheids- en VOC-concentraties met grote nauwkeurigheid worden geschat. Er bestaan ​​goede modellen voor CO2 en vochtigheid, maar bestaan ​​nog niet voor VOC's. Door onderzoek van literatuur, simulatie en uitvoering van testfaciliteitsmetingen, zal deze methode voor de beoordeling van VOC-concentraties worden ontwikkeld en gevalideerd. Later wordt het toegepast op bestaande DCV-systemen en gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe regelstrategieën.