Project

Een funtoriële benadering van projectieve representaties van Tits- gebouwen en de geassocieerde groepen van Lie type.