Project

Bewegen met architectuur. Een horizontale interdisciplinaire benadering van een ecologie van architectuur en choreografie.