Project

Ontrafelen van beïnvloedende factoren voor incontinentie en training bij kinderen met cerebrale parese – Bevorderen van patiëntselectie door gebruik van patiënt-gericht en MRI onderzoek