Project

Grondige opleiding in verband met intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld

Code
160J4514
Looptijd
01-07-2014 → 30-09-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
seksueel geweld
 
Projectomschrijving

Met dit projectvoorstel willen we de kennis en competenties omtrent de aanpak van intrafamiliaal geweld in het algemeen en seksueel geweld in het bijzonder in Belgische ziekenhuizen verhogen en verbeteren.
Dit willen we doen op basis van volgende subdoelstellingen:
a. Het organiseren van een gemeenschappelijke grondige opleiding van 5 dagen voor alle deelnemende ziekenhuizen waarin zij zowel theoretische verdieping, als praktische evidence-based handvatten aangereikt krijgen om hun aanpak van intrafamiliaal geweld in het algemeen en seksueel geweld in het bijzonder in hun eigen ziekenhuis te verbeteren. Een grote nadruk ligt op uitwisseling van ervaring en intervisie over de taalgrenzen heen.
b. Een train the trainers sensibiliseringsmodule rond intrafamiliaal geweld & seksueel geweld ontwikkelen .
c. Nagaan wat de huidige aanpak van slachtoffers en plegers van seksueel geweld is in de deelnemende ziekenhuizen, dit evalueren en in functie van een goed gebruik richtlijnen formuleren.