Project

De klimaatverandering verbeeld: Fictie, herinnering en het Antropoceen

Code
3G033416
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
fictie antropoceen klimaatverandering herinnering
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt welk antwoord de literatuur biedt op de representationele en existentiële uitdagingen opgeworpen door de klimaatverandering. Bestaande uit een formalistisch, een historiserend en een postkolonaal luik, combineert het theoretische argumentatie met gevalstudies van Engelstalige literaire teksten die belangrijke trends in klimaatfictie of “cli-fi” illustreren, in het bijzonder m.b.t. herinneringskwesties.