Project

Secularisme, kolonialisme en de Verlichting: het Europese tolerantiemodel en de opkomst van het fundamentalisme in Zuid Azië

Code
3E000805
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
    • Theology and religious studies
  • Social sciences
    • Anthropology
Trefwoorden
secularisme politieke theorie tolerantie religie India
 
Projectomschrijving

Onderzoekshypothesen: het voorgestelde onderzoek zal verder bouwen op drie hypothesen die resulteerden uit eerder onderzoek over de ontwikkeling van het liberaal-democratische model van secularisme en religieuze tolerantie: (1) De basisstructuur van dit tolerantiemodel staat niet neutraal ten opzichte van alle religies, maar is conceptueel afhankelijk van een protestants denkkader, namelijk, de theologie van de christelijke vrijheid en ‘de twee koninkrijken’.(2) Het tolerantiebeleid van de Britse koloniale staat in India ontwikkelde zich binnen deze theologische basisstructuur. (3) Zo ligt datzelfde tolerantiemodel aan de oorsprong van de opkomst van het hindoe fundamentalisme in het koloniale India. Vanhieruit worden nieuwe onderzoeksvragen en nieuwe probleemstellingen geformuleerd.