Project

Hypoxie-geïnduceerde signaalroutes en zijn therapeutische implicaties voor inflammatoir darmlijden en darmkanker

Code
01P04720
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Gastro-enterology
    • Cancer therapy
Trefwoorden
hypoxie-geïnduceerde signalisatie darmonsteking darmkanker
 
Projectomschrijving

Intestinale hypoxie treedt op wanneer de lokale zuurstofvraag groter wordt dan de zuurstoftoevoer en is daarom een belangrijk kenmerk van chronische inflammatie zoals bij inflammatoir darmlijden (IBD), maar ook van colorectale tumoren (CRC). Om te kunnen omgaan met deze lage zuurstofomstandigheden en hun overleving te garanderen bezitten mucosale cellen evolutionair geconserveerd adaptatiemechanismen die gereguleerd worden door de hypoxie-induceerbare factoren (HIFs), onder de controle van zuurstofgevoelige prolyl hydroxylases (PHD1, 2 en 3). Echter, hoe deze zuurstofrespons bijdraagt aan de pathogenese van IBD en CRC is tot op heden nog steeds niet volledig opgehelderd. Tijdens mijn doctoraat en eerste postdoctoraal mandaat heb ik moleculen geïdentificeerd die een sleutelrol vervullen in dit proces en waarvan ik met dit project verder wil evalueren hoe ze bijdragen aan beide ziektebeelden. Dit doel zal nagegaan worden in de volgende objectieven: 1. Onderzoek naar de rol van erytropoëtine in IBD 2. Onderzoek naar de rol van PHD2 in CRC ontwikkeling 3. Bepaling van het effect van Phd1-deletie in inflammatie-afhankelijke en-onafhankelijk darmkanker 4. Onderzoek naar het effect van fibroblast-specifieke PHD1-targeting op intestinale inflammatie en fibrose Het uiteindelijke doel is de identificatie van nieuwe therapeutische targets of behandelingsstrategieën voor IBD en CRC patiënten wat het hoofddoel is van onze onderzoeksgroep.