Project

Herprogrammering in de thymus: Tijdens systemische ontsteking verandert de output van de thymus van T cellen naar NK-cellen en ijzerbindende myeloïde cellen

Code
01P03620
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Gastro-enterology
  • Autoimmunity
  • Microbiome
  • Inflammation
  • Innate immunity
 
Projectomschrijving

IL-12 en IL-18 zijn synergistisch werkende cytokines die betrokken zijn bij de pathologie van virale infectie en sepsis. Het ex vivo kweken van de thymus van neonatale muizen in aanwezigheid van IL-12 en IL-18 leidde tot de uittrede van een enorme hoeveelheid NK-cellen en myeloïde cellen uit de thymus naar het medium in de orgaancultuur. We konden deze resultaten valideren met behulp van geavanceerde ‘single cell’ RNA-sequenering en antilichaamprofilering (CITE-seq), elektronenmicroscopie en confocale time-lapse-beeldvorming. De bevinding dat een ex vivo gekweekte thymus zijn belangrijkste output van T-cellen naar NK-cellen of myeloïde cellen kan omleiden is nieuw en vormt waarschijnlijk een over het hoofd gezien, maar fundamentele biologische functie van de thymus tijdens systemische ontsteking. In dit projectvoorstel wil ik de van de thymus afgeleide cellen karakteriseren en hun lokalisatie bepalen door adoptieve overdracht. Verder zal ik nagaan of deze herprogrammering van de thymus optreedt in muismodellen van systemische ontsteking en wil ik de thymus-uittredende cellen volgen met behulp van fluorescent gemerkte transplantaten. Tot slot zal ik de cellulaire imprinting in de thymus onderzoeken met behulp van in silico-modelleringstools en functionele testen. Deze opwindende gegevens openen volledig nieuwe perspectieven over de rol van de thymus in pathofysiologische responsen en hoe deze eventueel therapeutisch kunnen worden benut tijdens ontstekings- en infectieziekten.