Project

De drijfveren achter een globale verspreiding van endosymbionten in een groep van tuingasten

Code
01P03420
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Invertebrate biology
    • Community ecology
    • Evolutionary biology not elsewhere classified
    • Genomics
Trefwoorden
Symbiose
 
Projectomschrijving

Wolbachia is een obligaat intracellulaire bacterie die verticaal wordt overgedragen, van moeder naar nageslacht. Wolbachia is zeer succesvol en infecteert meer dan de helft van alle insecten en mijtensoorten. Om zijn verspreiding binnenin een soort te bevorderen kan Wolbachia de voortplanting van zijn gastheer ingrijpend veranderen. Hoe Wolbachia een nieuwe soort infecteert blijft echter onduidelijk. Ook is onze kennis van het wederzijds effect tussen de ecologie van de gastheer, evolutie van Wolbachia en deze vormen van transmissie (zowel binnen als tussen soorten) ook beperkt. Met dit voorstel wil ik onze kennis van de drijfveren achter de verspreiding van Wolbachia aanscherpen. Ik heb een nieuw modelsysteem ontwikkeld van herbivore spintmijten die geïnfecteerd zijn met een grote diversiteit aan Wolbachia. Ik zal gebruik maken van genomische technieken om de relatieve bijdrages van intraspecifieke en interspecifieke transmissie tot de globale verspreiding van Wolbachia in Bryobia te kwantificeren. Een tweede doel van dit project is om het wederzijds effect van transmissie en genoomevolutie in Wolbachia in kaart te brengen. Ten laatste zal ik ook de interactie tussen biotische en abiotische factoren in de spintmijtengemeenschappen en Wolbachia transmissie verkennen.