Project

Technisch ondersteunen van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij het coördineren in één Vlaamse regelgeving van de verschillende wetten en decreten inzake de verkiezingen voor gemeenteraden, OCMW-raden, districtraden en provincieraden