Project

Onderzoek en ontwikkeling van metabolische processen bij micro-organismen