Project

Beleidsbeslissingen aanvullen met machine learning via causale gevolgtrekkingen en individuele gebruiksdata.