Project

het SEGa project

Acroniem
SEGa
Code
179I035015
Looptijd
01-02-2016 → 30-04-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
stem cells
 
Projectomschrijving

De zoektocht naar stamcel-afgeleide (SCD) gameten stelt niet alleen grote wetenschappelijke uitdagingen, maar roept ook belangrijke ethische vragen op. Het objectief van dit project is evalueren of klinisch gebruik van SCD gameten mogelijk, veilig en aanvaardbaar kan zijn. Maatschappelijke valorisatie in dit domein zal immers enkel mogelijk zijn als verdere wetenschappelijk-technische vooruitgang wordt geboekt én als deze technische ontwikkelingen ethisch en maatschappelijk aanvaardbaar blijken.