Project

Interactieve effecten van insecticiden en cyanobacteriële stress bij Daphnia pulex: Ontwikkeling van een predictief model op basis van genexpressiemicroarrays en support vector machines

Code
178BW0911
Looptijd
01-10-2010 → 05-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecotoxicology
    • Transcriptomics
    • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
Trefwoorden
insecticiden
 
Projectomschrijving

Aquatische ecosystemen zijn complexe omgevingen waar organismen interageren met een heterogene groep stressoren van zowel antropogene als natuurlijke oorsprong. Echter, de huidige richtlijnen voor risicoschattingen slagen er niet in deze gecombineerde effecten van stressoren en de mogelijke interacties op te nemen en maken voornamelijk gebruik van een enkelvoudige benadering waarin iedere chemische stof apart wordt beoordeeld. Het ontbreken van voldoende uitvoerige

gegevens in de literatuur en het gebrek aan voorspellende modellen belemmeren verder de incorporatie van zowel gecombineerde effecten als interactie effecten in de milieuwetgeving. Gecombineerde effecten en interactie effecten zullen waarschijnlijk in de toekomst sterk toenemen. Antropogene factoren en toekomstige klimaatsveranderingen stimuleren de bloei vorming van potentieel toxische cyanobacteriën. Deze organismen zijn een opkomende bedreiging voor zowel het milieu als de volksgezondheid. Hoewel de effecten van cyanobacteriën op zoogdieren goed begrepen en gedocumenteerd zijn, blijven de mechanismen achter de effecten op zoöplankton soorten onduidelijk.

Het project focust zich dan ook op het ontwikkelen van nieuwe technieken op basis van RNA expressie profielen om gecombineerde effecten van cyanobacteriële stress en pesticide stress op de watervlo in te schatten.