Project

Het drukken van afbeeldingen in de vroegmoderne Lage Landen. Patenten, auteursrecht en de scheiding tussen kunst en technologie, 1555-1795