Project

De ontwikkeling van Ti4O7 gebaseerde sol-gel elektrodes voor elektrochemische water oxidatie: de invloed van de anode configuratie op de performantie en lange termijn stabiliteit van de behandeling.