Project

PaPiOM: Patronen in toonhoogteorganizatie in muziek

Code
01P01720
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Musicology and ethnomusicology
  • Natural sciences
    • Information technologies
Trefwoorden
Toonhoogteorganisatie
 
Projectomschrijving

Muziek is in elke cultuur ter wereld aanwezig. Hoewel de verscheidenheid in muziekculturen over de wereld immens is, lijken ze muzikale patronen te delen. Vooral rond toonhoogteorganisatie, een van de belangrijkste kenmerken van muziek, zijn er sterke aanwijzingen dat er zo'n gelijkenissen te vinden zijn. Een klare kijk op deze gemeenschappelijke eigenschappen kan ons helpen om vragen rond de definitie, oorsprong en evolutie van muziek te beantwoorden. Gemeenschappelijke eigenschappen in toonhoogteorganisatie kan vanuit twee perspectieven bekeken worden. De eerste is vanuit systematisch experimenteel onderzoek. Doorheen de jaren heeft dit soort onderzoek inzichten opgeleverd die aangeven welke toonhoogteorganisatie meest geschikt kan zijn voor ons perceptueel systeem. Ten tweede kunnen die eigenschappen direct onderzocht worden via een grootschalige, corpus gebaseerde, cultuurvergelijkende methode. Die tweede methode heeft een onontgonnen potentieel. Tijdens dit project wordt een gebalanceerde globale corpus opgesteld in samenwerking met verschillende archieven. Music Information retrieval technieken worden gebruikt om te beschrijven hoe toonhoogte georganiseerd is in deze corpus. Meer bepaald wordt gekeken naar het gebruik van discrete toonhoogtes, octaaf equivalentie, het aantal toonhoogteklassen en intervallen. De ontdekte fundamentele eigenschappen worden vervolgens geconfronteerd met bevindingen in experimenteel werk.