Project

Gecombineerde X-ray fluorescentie en absorptie CT ( XRF - CT ) imager voor niet - destructieve 3D elementaire / structurele analyse op microscopische schaal .

Code
19201212
Looptijd
01-06-2012 → 30-06-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
structurele analyse
 
Projectomschrijving

In verscheidene wetenschappelijke disicplines (milieu- en biowetenschappen, toxicologie, kosmochemie, geochemie, archeologie, elektronika) is er een toenemende vraag naar de ontwikkeling van niet-destructieve technieken waarmee de ruimtelijke distributie van elementen binnen de te onderzoeken materialen, samen met de interne morfologie ervan op micrometer schaal, in situ kunnen bepaald worden. Door de recente ontwikkelingen op het gebied van micro-XRF en van computer-tomografische beeldvorming wordt een dergelijke combinatie nu voor het eerst een reële mogelijkheid. Dit project beoogt de ontwikkeling/constructie van een unieke XRF-CT microscoop voor niet-destructieve 3D element- en structuur-beeldvorming op micrometer niveau, die toepasbaar is in verscheidene wetenschappelijke domeinen. Het instrument zal de absorptie micro-CT technologie, waarvan de verdiensten reeds bewezen zijn, combineren met de nieuwsoortige full-field X –stralen fluorescentie (XRF) beeldvorming, gebaseerd op een uniek tweedimensionaal (2D) energie-dispersief detectiesysteem, ontwikkeld voor niet-destructieve element-micro-analyse. Het XRF-CT instrument zal gekoppeld worden aan specifieke monsteromgevingen.