Project

Een atmosferische kijk op het risico voor waterschaarste door gebruik te maken van netwerken van neerslagrecyclage