Project

Het ontrafelen van de ARF7/ARF19 signaaltransductie gedurende de novo zijwortelorganogenese

Code
01P01120
Looptijd
01-12-2020 → 30-11-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Cell division
  • Cell movement
  • Cell signaling
  • Transcription and translation
  • Plant cell and molecular biology
  • Plant developmental and reproductive biology
Trefwoorden
Zijwortelontwikkeling
 
Projectomschrijving

De mate van vertakking van het wortelstelsel draagt aanzienlijk bij tot het vermogen van de plant om water en nutriënten aan te boren. Zijwortels ontstaan op de hoofdwortel op regelmatige afstanden. Planten zijn in staat na embryogenese nieuwe zijwortels te vormen door hun sterk ontwikkeld vermogen om reeds gespecifieerde cellen te herprogrammeren. In Arabidopsis thaliana, ontstaan zijwortels vanuit de pericyclus. Dit project stelt zich tot doel de moleculaire componenten te identificeren die het mogelijk maken dat pericycluscellen zich herprogrammeren tot zijwortel-initialen. De ARF7/ARF19-gecontroleerde auxine-signaaltransductie speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben een EMS-gebaseerde genetisch screen uitgevoerd met als doel deze moleculaire context te identificeren. In dit project zullen we de geïdentificeerd genen aan een grondige functionele analyse onderwerpen. Meer bepaald zullen we inzicht verwerven in de precieze tijds- en plaatsregulatie van deze factoren tijdens de vroege stadia van zijwortelontwikkeling gebruikmakende van een uniek, in-huis vervaardigde microscopische opstelling die ter gelijker tijd in vivo beeldvorming van genexpressie en wortelgroei mogelijk maakt. In dit project zullen we dus dieper inzicht verwerven in de vroegste, door ARF7/ARF19-gecontroleerde maar onvoldoende gekende stadia van zijwortelontwikkeling, hetgeen een belangrijke bijdrage vertegenwoordigt aan dit onderzoeksveld en een uitgangbasis kan vormen voor verder onderzoek.