Project

Een evaluatie van collectieve arbeidsduurverkorting in Belgische bedrijven en organisaties

Acroniem
COLORBEL
Code
12X2324
Looptijd
01-12-2023 → 01-07-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Consumption, saving, production, investment, labour markets and informal economy
    • Human resource management
    • Production and organisations
Trefwoorden
Arbeidsduurverkorting Loonbehoud Experiment Productiviteit Welzijn Tewerkstelling Milieu-impact
 
Projectomschrijving

Het concept van collectieve arbeidstijdverkorting (RWT) wint terrein als een interessant arbeidsbeleid in geïndustrialiseerde samenlevingen, dat wordt geprezen om zijn talrijke voordelen op verschillende domeinen. Hoewel verschillende landen over de hele wereld met succes proeven zijn gestart voor kortere werkweken, lijkt België dit beleid in een langzamer tempo over te nemen, waarbij er de afgelopen twintig jaar slechts enkele proeven zijn uitgevoerd. Dit is vooral opmerkelijk gezien het feit dat twintig jaar geleden een stimuleringssysteem voor de implementatie van RWT werd ingevoerd. Het COLORBEL-project heeft tot doel twee aspecten van collectieve RWT in België te verkennen. Ten eerste is het van plan een proefexperiment in het land te lanceren om de impact van een specifiek RWT-beleid – een vierdaagse werkweek met behoud van loon – op vier specifieke domeinen te evalueren: welzijn, productiviteit, werkgelegenheid en milieu. Zowel administratieve als enquêtegegevens zullen in drie fasen (voor, tijdens en na het experiment) worden verzameld bij deelnemende bedrijven, die idealiter zullen worden gebruikt om een ​​Difference-in-Difference-analyse uit te voeren. Ten tweede wil COLORBEL een alomvattend raamwerk ontwikkelen dat de drijfveren en belemmeringen voor de invoering van RWT-beleid identificeert, om de effectiviteit te beoordelen van bestaande maatregelen die zijn ingevoerd binnen het stimuleringssysteem dat in 2004 werd ingevoerd. Dit omvat het creëren van een typologie van bedrijven, het uitvoeren van een literatuuronderzoek en het uitvoeren van semigestructureerde interviews met bedrijven die RWT-beleid wel en niet hebben geïmplementeerd. Om deze onderzoeksdoelstellingen te verwezenlijken zal COLORBEL een mix van kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken inzetten, waardoor de samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Gent en het Federaal Planbureau wordt bevorderd. Naast een bijdrage aan het academische discours over RWT, wil COLORBEL ook waardevolle beleidsaanbevelingen doen aan het kabinet van de Minister van Economie en Werkgelegenheid over de impact en het potentieel van RWT.