Project

Kwalitatieve studie van getijmetingen via GPS

Looptijd
01-06-2012 → 15-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Atmospheric sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
  • Geomatic engineering
Trefwoorden
Getijden meetboei GPS
 
Projectomschrijving

Het project betreft het gebruik van een nieuw type boei voor het meten van getij via GPS op het Belgisch continentaal Plat (BCP) en het beoordelen van deze getijdata op hun kwaliteit en de bruikbaarheid van getijmetingen d.m.v. GPS conform de opgelegde nauwkeurigheidseisen.