Project

De spatiaal-temporale dynamieken van waarde-gebaseerde actieselectie

Code
01P00620
Looptijd
01-06-2021 → 31-05-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Neuroimaging
  • Neurocognitive patterns and neural networks
  • Cognitive processes
  • Learning and behaviour
  • Motivation and emotion
 
Projectomschrijving

In onze dagelijkse leven maken we ontelbare keuzes, en verwachten dat deze keuzes leiden tot een positieve uitkomst. Onderzoek naar deze waarde-gebaseerde beslissingen focuste hoofdzakelijk op de processen van valuatie en bekrachtigingsleren, terwijl weinig aandacht besteed werd aan actieselectie. Essentieel is dat zonder deze selectie er vaak geen beloning is en dat dit het resultaat is van een complexe wisselwerking van corticale en subcorticale hersengebieden. Toch, veronderstellen modellen van waarde-gebaseerde beslissingen meestal dat deze cruciale selectie gemakkelijk en altijd optimaal is. Voor dit project, beargumenteer ik dat deze veronderstelling te simplistisch is, en stel ik een gestructureerd en systematisch onderzoeksplan voor om de neurale processen onderliggend aan waarde-gebaseerde actieselectie te onderzoeken. Ik zal focussen op de assumptie dat valuatie en actieselectie als twee verscheidde processen geïmplementeerd zijn in verschillende hersengebieden. Tegelijk, zal ik onderzoeken of en hoe valuatie deze selectieprocessen in de hersenen beïnvloedt. Om op een uitgebreide wijze de spatiale en temporale dynamieken te onderzoeken, zal ik een combinatie van computationele modellen, multivariate patroon analysetechnieken, fMRI, en EEG gebruiken. Dankzij de fundamentele inbedding in de huidige theorieën en de geplande innovatieve analysemethoden, zal dit project onze kennis omtrent beslissingen maken, en ons adaptief gedrag in het algemeen, blootleggen.